LaTeX a dějepis, tip #2 — bibliografie

2015/05/24,

Že v LaTeXu sázejí matematici, fyzici, ajťáci a další verbež není zas tak překvapivé. A kdyby to s ním nebylo tak složité, možná by leccos nabídl i pro nás humanitně zaměřené. Tak si pojďme ukázat, že to zas tak složité není a že se spousta problémů, kvůli kterým si trháme vlasy, dá řešit elegantně.

Tip #2 - bibliografie

Základem odborného textu, někdy důležitější než text samotný, je kvalitní poznámkový aparát. I když totiž napíšete naprosté zhovadilosti, opřené o uznávaná jména působí (minimálně na první pohled) lépe.

Možnosti vytváření bibliografie v LaTeXu jsou opravdu mocné (že je až někdy problém je přemoci). Nám bude stačit vědět, že pro humanitní styl citací nejlépe poslouží nástroj jménem biblatex. Samotné bibliografické údaje se ukládají do souboru s koncovkou .bib a vypadají zhruba takto:

@book{scrivener:greek-new-testament,
   Author = {SCRIVENER, Frederick Henry Ambrose},
   Pages = {644},
   Publisher = {Cambridge : Deighton, Bell},
   Title = {Greek New Testament},
   Url = {https://archive.org/details/greeknewtestamen00scriuoft},
   Urldate = {2015-05-03},
   Year = {1887}}

@book{carson:uvod-do-noveho,
   Author = {CARSON, D. A. and DOUGLAS, J. Moo},
   Publisher = {Návrat domů},
   Title = {Úvod do Nového zákona},
   Year = {2008}}

@book{franzen:male-cirkevni,
   Author = {FRANZEN, August},
   Pages = {358},
   Publisher = {Zvon},
   Title = {Malé církevní dějiny},
   Year = {1995}}

Protože psát něco takového ručně by byl opruz, dají se k tomu použít pomocné nástroje. Pro Mac je to bibdesk, pro všechny ostatní JabRef.

Samotné vložení do .tex souboru se provádí následujícími příkazy vloženými před začátek dokumentu:

\usepackage[
 bibstyle=verbose-trad2,
 citestyle=authortitle-ibid,
 sortlocale=cs_CZ,
 backend=biber
]{biblatex}

\bibliography{biblio}

Pokud chcete citovat v textu, provedete to pomocí příkazů cite nebo footcite, podle toho, kam citaci chcete vložit.

% Přímo v textu.
Tohle se píše v \cite[s. 128]{carson:uvod-do-noveho}.

% Do poznámky pod čarou.
A tohle je pravda.\footcite{franzen:male-cirkevni}

Pokud na konci práce chcete mít kompletní použitou literaturu a prameny, slouží k tomu příkaz printbibliography.

Podrobnější informace naleznete nejlépe zase ve wiki. Jak může výsledný dokument vypadat si můzete prohlédnout zde.

Další podobné články:

kategorie „Latex - tipy a triky“, LaTeX a dějepis, tip #6 — sledujeme změny, LaTeX a dějepis, tip #3 — citace podle ČČH (pořadí jmen), LaTeX a dějepis, tip #4 — citace podle ČČH (oddělovač jmen), LaTeX a dějepis, tip #5 — nedělitelné mezery, LaTeX a dějepis, tip #1 — sázejte online, Jak vysázet akordy v TeXu