LaTeX a dějepis, tip #5 — nedělitelné mezery

2015/05/27,

Že v LaTeXu sázejí matematici, fyzici, ajťáci a další verbež není zas tak překvapivé. A kdyby to s ním nebylo tak složité, možná by leccos nabídl i pro nás humanitně zaměřené. Tak si pojďme ukázat, že to zas tak složité není a že se spousta problémů, kvůli kterým si trháme vlasy, dá řešit elegantně.

Tip #5 - nedělitelné mezery

Základním znakem kvalitních prací je, že si autor dá pozor nejen na pravopisná a gramatická pravidla, ale i na úroveň typografickou. V tom se LaTeX naštěstí o většinu věcí postará za vás sám. Co ale při výchozím nastavení neřeší, jsou nedělitelné mezery po jednopísmenných předložkách.

Nedělitelnou mezeru v LaTeXu vložíte znakem ~, ale doplňovat je ručně, to by byl opruz. Naštěstí je pro to udělátko od Petra Olšáka s názvem vlna. Pro použití stačí načíst balíček na začátku souboru:

\usepackage{xevlna}

A tím je vše hotovo. Rozdíl můžete porovnat na těchto dvou dokumentech - první je bez použití vlny a ten druhý naopak s vlnou je.

Další podobné články:

kategorie „Latex - tipy a triky“, LaTeX a dějepis, tip #2 — bibliografie, LaTeX a dějepis, tip #6 — sledujeme změny, LaTeX a dějepis, tip #3 — citace podle ČČH (pořadí jmen), LaTeX a dějepis, tip #4 — citace podle ČČH (oddělovač jmen), LaTeX a dějepis, tip #1 — sázejte online, Jak vysázet akordy v TeXu